O nás

Co jsou inspekce nemovitostí čím se zabýváme

S koupí nemovitostí jsou spojena četná rizika především z důvodu neznalosti dané problematiky kupujícího či snahy zamaskovat poruchy nemovitosti ze strany prodávajícího.

Inspektor daný objekt prověří a určí jeho technický stav. Při inspekci se zaměřujeme na tyto oblasti:

  • Statika - trhliny, stav nosných konstrukcí, stabilita objektu
  • Suterény - hydroizolace, tepelné izolace, kvalita stavebních prací
  • Okna - funkce, netěsnosti, poškozené parapety, rizika kondenzace
  • Povrchy - rovinnosti, jakost povrchů, odhalíme nekvalitní technologie
  • Střecha - přístup, řemeslné provedení, rizika tepelných úniků, ošetření krovů, stav záklopů, parotěsných izolací
  • Vodovod a kanalizace - kvalita provedení svodných a připojovacích potrubí
  • Vytápění - zdroj vytápění a jeho funkce, náklady na vytápění, stav rozvodů tepla.
  • Elektroinstalace - revize, čistoty krabic, kvalita montáže, stav slaboproudých instalací.
  • Podlahy - rovinnosti pro pokládku nášlapné vrstvy, akustické izolace, dilatace