Nabízené služby

Základ

Nabízená varianta Základ obsahuje osobní konzultaci s inspektorem v místě objektu. Inspektor dům či byt prohlédne, provede základní diagnostiku a vydá prohlášení o stavu nemovitosti. 

Standard

Ve variantě Standard inspektor důkladně zkontroluje všechny aspekty dané nemovitosti. Pokud při inspekci dojde k objevení rizikového faktoru, vady či poruchy, inspektor doporučí způsob další diagnostiky daného problému a vyčíslí náklady oprav či odstranění rizikových faktorů. K variantě Standard obdržíte písemně vyhotovenou zprávu z inspekce.

Komplet

Varianta Komplet je oproti variantě Standard obohacena o vyhotovení grafického plánu nemovitosti se zakreslením poruch, vad a rizikových faktorů. Dále inspektor provede kontrolu vlhkosti stavebních prvků a změří elektrické napětí v zásuvkách. K této variantě obdržíte, stejně jako u Standardu, písemně vyhotovenou zprávu z inspekce. 

Ceník služeb