Trhliny ve zdivu - zachovat klid, nebo panikařit?

13.03.2020

Trhliny v nosných konstrukcích jsou jednou z poruch nemovitostí, se kterými se při inspekcích setkáváme.V některých případech se jedná o závadu spíše kosmetického charakteru, někdy je však nutné přizvat k posudku zkušeného statika, který rozhodne o míře nebezpečí daného problému.

Jeden takový případ jsme řešili v únoru letošního roku, kdy jsme v suterénu objevili hned několik trhlin v nosných zdech takřka celého objektu. Pojďme si tedy přiblížit, jak jsme postupovali při vyšetřování příčiny problému.

Z výpovědi objednatele víme, že dům byl postaven v roce 1924, je tedy bezmála 100 let starý. V této době se samozřejmě používaly velice rozdílné technologické postupy při provádění stavby oproti dnešním poměrům.

Největší roli zde však hraje skutečnost, že v devadesátých letech minulého století se prováděla výstavba asfaltové silnice v bezprostřední blízkosti domu. Pro výstavbu silnice je nutné vytěžit zeminu do dostatečné hloubky a následně uložit podkladové a svrchní vrstvy. Tyto vrstvy se také vyrovnávají a vytvrzují za použití vibračních válců vážících několik tun, což je samozřejmě veliký zásah do celého okolí. Trhliny se tedy s největší pravděpodobností objevily při výstavbě silnice,

Trhliny jsou tedy nejspíše již neaktivní, nicméně objednateli byla doporučena další diagnostika provedením sádrových terčů,které dokážou odhalit, zda se trhliny budou nadále zvětšovat a představovat tak riziko, či nikoliv.

V případech jako je tento je vždy lepší se ujistit a vyhledat odbornou pomoc. Pokud kupujeme nemovitost, jedná se o investici ovlivňující náš život na řadu let. Je tedy v našem zájmu, aby byla technicky v pořádku.

Viktor Vašíček ml.